Remont sceny

maj - grudzień 2017

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w Miejskim Domu Kultury Batory  zrealizowano następujące działania remontowe w obrębie sceny:

- Wykonano ekspertyzę nośności sceny.

- Przeprowadzono remont powierzchni sceny - podłogi.

- Wymieniono okotarowanie wraz z systemem jezdnym kurtyn.

- Wyremontowano rozdzielnicę elektryczną sceny.

- Zakupiono i zamontowano wyposażenie w postaci mobilnych mostów oświetleniowych zainstalowanych nad sceną.

Dzięki realizacji projektu powstała nowoczesna i funkcjonalna scena, która stworzyła odpowiednie i bezpieczne warunki do prezentacji dorobku kulturalnego naszej instytucji. Z wyremontowanej sceny korzystać będą wszystkie grupy wiekowe, ponieważ w instytucji funkcjonują zarówno dziecięce zespoły taneczne, muzyczne jak i sekcje skierowane do seniorów. Nowoczesna scena będzie nie tylko atrakcją dla odbiorców wydarzeń kulturalnych, ale też dużym udogodnieniem dla występujących na niej artystów.

Partnerzy

 

Evergroup_logo