"Sprostać wierszem"

styczeń-luty 2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznej rzeszy piszących poezje, Miejski Dom Kultury BATORY wspólnie z Radiem Katowice ogłasza rokrocznie w grudniu Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Sprostać wierszem”.

Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej, ujawnienie talentów. Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców.

W jury zasiadają:

Maciej Michał Szczawiński - (przewodniczący jury), ceniony krytyk literacki, poeta, dziennikarz i twórca radiowy, autor zbioru wierszy, książek eseistycznych, licznych publikacji prasowych i dramatów zrealizowanych w Teatrze Polskiego Radia.

W tym roku, z okazji 25 lecia konkursu, wręczona zostanie również nagroda specjalna Mirki Pajewskiej. Poetka wybierze jeden wiersz, który zostanie nagrodzony nagrodą specjalną.

Pierwsze miejsca nagradzamy premiami pieniężnymi i publikacją na łamach miesięcznika społeczno-kulturalnego „Hajduczanin”.

Pula nagród: 2.500,00zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Uczestnictwo w Konkursie jest płatne. Opłata organizacyjna od każdego

uczestnika wynosi 10 zł i należy ją uiścić robiąc przelew  na konto organizatora konkursu:

Miejski Dom Kultury Batory

73 1050 1243 1000 0010 0011 4429 

tytuł przelewu: konkurs Sprostać Wierszem

Trzy, nigdzie dotychczas niepublikowane drukiem wiersze, opatrzone godłem, należy nadsyłać w maszynopisie w trzech egzemplarzach, w zaklejonej kopercie, wewnątrz której wraz z tekstami należy umieścić zaklejoną kopertę /opatrzoną tym samym godłem/, a w niej rozwiązanie godła: imię i nazwisko autora, dokładny adres zamieszkania, adres e-mail, telefon.

Tematyka prac dowolna.

Termin nadsyłania prac: styczeń - 28 luty 2019

ogłoszenie wyników: 27 marca 2019, godz. 17:00, MDK Batory

Prace należy nadsyłać na adres:

Miejski Dom Kultury Batory,
41-506 Chorzów, ul. S. Batorego 6
z dopiskiem: konkurs "Sprostać wierszem".

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji utworów.

Partnerzy

 

Evergroup_logo