LIS
HASZ
RAFT
TiT
loft

    logotypym

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne”.

Wyniki konkursu pt. „Drugi Obieg na oddolne działania kulturalne” realizowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + inicjatywy Lokalne 2014”

W dniu 8 lipca 2014 komisja konkursowa Projektu „Drugi Obieg” wybrała inicjatywy lokalne, które otrzymają dofinansowanie na realizację zaplanowanych działań w miesiącach wrzesień – październik 2014.

Wśród 25 zgłoszonych inicjatyw wybrano 5, które otrzymają bezpośrednie dofinansowanie w ramach projektu „Drugi Obieg”.

Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem oraz wysoki poziom złożonych pomysłów, komisja rekomendowała również opracowanie mechanizmów wspierających te z inicjatyw, które nie otrzymały bezpośredniego dofinansowania, a są wartościowe z uwagi na swą atrakcyjność, przestrzeń oddziaływania, czy kontekst lokalny.

Najwyżej premiowane były projekty, które odznaczały się kreatywnością, użyciem współczesnych technik przekazu, zagospodarowaniem miejskiej przestrzeni publicznej, wspierające ideę wolontariatu.

Regulamin konkursu oparty był o wyniki przeprowadzonej wcześniej diagnozy zasobów i potrzeb mieszkańców miasta Chorzów w dziedzinie kultury. Projekty wytypowane do realizacji będą odpowiedzią na zdiagnozowane problemy związane z międzypokoleniową komunikacją społeczną, niewystarczającą ofertą kreatywnych propozycji dla młodzieży, bezpieczeństwem i komfortem życia seniorów oraz integracją aktywnych zawodowo mieszkańców Chorzowa.

Skład Komisji:

Iwona Kusak – przewodnicząca komisji, animator Narodowego Centrum Kultury w Warszawie,

Anna Wietecha – członek komisji,

Alina Hałoń – członek Komisji,

Magda Sekuła – członek komisji,

Tomasz Ignalski – członek komisji,

Lista Projektów zgłoszonych do konkursu „Drugi Obieg”

   Wyniki obrad komisji ws. projektów Drugi Obieg

 

Evergroup_logo