Jesienne Spotkania z Folklorem

Jesienne Spotkania z Folklorem to projekt artystyczny realizowany przez Zespół Pieśni i Tańca „Chorzów”, który od początku swego istnienia związany jest z Miejskim Domem Kultury „Batory”. Pierwsza jego odsłona miała miejsce w 2005 roku. Każde wydarzenie artystyczne wchodzące w realizację w/w projektu ma miejsce cyklicznie, co roku w miesiącu w listopadzie. Tegoroczne Jesienne Spotkania z Folklorem odbyły się 22 listopada i podzielone były na dwie części;

część edukacyjną w której wzięły udział uczniowie chorzowskich szkół podstawowych oraz koncert z udziałem zaproszonych gości.

W ramach realizacji pierwszej części projektu, która odbyła się w MDK Batory w godzinach rannych odbyły się warsztaty edukacyjne:

  • warsztaty nauki śląskich tańców ludowych- podczas warsztatów tanecznych dzieci poznały podstawowe kroki śląskich tańców ludowych, śląskie zabawy, które spowodowały wielką folklorystyczną integrację.

  • warsztaty rękodzieła artystycznego- podczas tych zajęć dzieci robiły korale z papieru i bibuły, lalki w strojach ludowych, a chłopcy ciupagi i inne rekwizyty folklorystyczne.

  • warsztaty gry na tradycyjnych instrumentach góralskich- W naszym Domu Kultury gościliśmy Pana Jacentego Ignatowicza- wybitnego folklorystę, muzyka, gawędziarza, który z wielkim zaangażowanie opowiadał dzieciom legendy z regionu Beskidu żywieckiego. Zajęcia były urozmaicone poprzez prezentację instrumentów góralskich. Chorzowskie dzieci miały okazję zagrać na dudach okarynach fletach i innych jeszcze instrumentach. Wielką niespodzianą dla dzieci była gra na liściu oraz koncert na liść i piłę.

  • Warsztaty wiedzy o regionie. „Śląsk- moja mała ojczyzna” połączone z prezentacją stroju śląskiego- podczas tego spotkania dzieci nabyły wiedzy dotyczącej historii naszego regionu, jak również miały okazję poznać śląskie stroje ludowe- dla dzieci, panienki, mężatki oraz chłopaka i mężczyzny. Poznały prawidłowe nazewnictwo poszczególnych elementów danego stroju jak również mogły przymierzyć różne nakrycia głowy np. Wianek śląski- koronę, merynkę, kapelusz nakrycie głowy panny młodej w regionu Łowicza i wiele jeszcze innych.

W warsztatach wzięło 120 uczniów chorzowskich szkół podstawowych.

Drugą część Jesiennych Spotkań z Folklorem rozpoczynał koncert podczas którego swój dorobek artystyczny prezentują zaproszone zespoły folklorystyczne oraz kapele śpiewacze z całej Polski.

Dotychczas w realizacji projektu udział wzięły zespoły: Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”, Zespół „Grojcowianie”, Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”, Zespół Pieśni i Tańca „Kompanija”, Zespół „Mały Haśnik” Kapela Regionalna „Maliniorze” oraz wiele jeszcze wspaniałych zespołów folklorystycznych.

W 2013 roku udział wzięły:
Zespół Pieśni i Tańca TYSIĄCLATKI oraz Zespół Tańca Ludowego PRZYGODA.

Na zakończenie koncertu miał miejsce finał z udziałem wszystkich uczestników koncertu. 180- ciu młodych adeptów sztuki ludowej, 3 kapele ludowe na jednej scenie- niebywały widok.

Składamy serdeczne podziękowania naszym gościom za przyjęcie naszego zaproszenia oraz naszej wspaniałej publiczności, która tak licznie zgromadziła się w sali widowiskowej MDK Batory.
Serdecznie dziękujemy dyrekcji ZPiT ŚLĄSK za objęcie patronatem tego wydarzenia artystycznego.

Każda odsłona projektu jest wspaniałą okazją do poznania folkloru oraz kultury ludowej.

Partnerzy

 

Evergroup_logo