You know

You know

Organizatorzy: MDK BATORY i Studio Rekreacji Ruchowo-Tanecznej

Opieka pedagogiczna: Anna Jasiołek

Choreograf: Anna Gogolok

Adresaci programu: dzieci i młodzież w wieku 10-13 lat.

Koszt: 50 zł  (opałata zmienia się w zależności od ilości poniedziałków w danym miesiącu)

Opłata nie ulega zmianie w razie nieobecności na zajęciach, gdyż stanowi opłatę za miejsce w zespole. 

START: 05. 09. 2016

Wymiar tygodniowy i miejsce zajęć:

  • poniedziałki – 17.30 - 18.30  - sala 105                                                                                                                                                                                                                                        

Cele główne:

  • Popularyzacja form tańca nowoczesnego (hip hop, dancehall).
  • Kształtowanie postawy prosomatycznej i prospołecznej.

Cele operacyjne:

•    Kształtowanie młodego człowieka pod kątem wszechstronnego rozwoju.

•    Związanie dzieci i młodzieży z proponowaną ofertą na dłuższy czas.

•    Kształtowanie pamięci ruchowej, rytmiczności i słuchu muzycznego.

•    Nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się na scenie.

•    Nabieranie ogłady towarzyskiej i kultury zachowania.

•    Rozwijanie sprawności fizycznej – głównie koordynacyjnej.

•    Opanowanie wiadomości i umiejętności  umożliwiających samodzielne tworzenie układów tanecznych.

•    Zapoznanie dzieci i młodzieży z podstawowymi wartości związanymi
z uczestnictwem w kulturze fizycznej poprzez ruch i muzykę.

•    Ukształtowanie postawy permanentnego, aktywnego działania.

 

Partnerzy

 

Evergroup_logo